ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Skica stare školske zgrade u Blaževu Uporedni naslov Podnaslov razmera 1:100 Autor skicirao i overava Mih. D. Petković Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Blaževo Izdavač b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS