JUGOSLAVIJA – SSSR, Susreti i razgovori na najvišem nivou rukovodilaca Jugoslavije i SSSR, 1965–1980, Tom 2

Data/Images/kor_sp_yu_sssr_tom2_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednici: Miladin Milošević, Vladimir P. Tarasov, Natalija G. Tomilina
Uređivački odbor: A.N. Artizov, D. Bogetić, L.A. Veličanskaja, L.J. Gibijanski, T.A. Džalilov, Lj. Dimić, D. Jončić, M. Milošević, K.V. Nikiforov, M.J. Prozumenščikov, A.S. Stikalin, V.P. Tarasov, M. Todorović, N.G. Tomilina
Priređivači: L.A. Veličanskaja, T.A. Džalilov, Lj. Dimić (odgovorni priređivač),
M.F. Kiškina-Ivanjenko, M. Milošević, N. Pantelić, A.S. Stikalin, A. Životić
Predgovor: Ljubodrag Dimić, Anatolij S. Anikijev
Štampa: Planeta print, Beograd
Tiraž: 250 primeraka
Beograd, 2016.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS