JUGOSLAVIJA – SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE 1955-1980

Data/Images/kor_yu_sad_odnosi_m.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije
Glavni i odgovorni urednik: Miladin Milošević
Uređivački odbor: dr Dragan Bogetić, prof. dr Ljubodrag Dimić, Dušan Jončić, Milan Medaković, Miladin Milošević,
Mitar Todorović
Priređivači: Miladin Milošević, dr Dragan Bogetić
Predgovor: dr Dragan Bogetić
Štampa: Planeta print Beograd
Tiraž: 300 primeraka
Beograd, 2017.

Preuzmite:
- sadržaj Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (185 kB),
- uvod Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (241 kB)

Zbornik dokumenata Jugoslavija – Sjedinjene Američke Države, Susreti i razgovori najviših zvaničnika Jugoslavije i SAD, 1955–1980. predstavlja nastavak edicije Arhiva Jugoslavije "Spoljna politika Jugoslavije".
Ukupno je predstavljeno 42 dokumenta. Prvi u nizu je "Zabeleška o razgovorima predsednika FNRJ Josipa Broza Tita sa američkim ministrom inostranih poslova Džonom Fosterom Dalsom" od 6. novembra 1955. kao prvi razgovor predsednika Jugoslavije sa tako visokim zvaničnikom Sjedinjenih Američkih Država, a poslednji dokument "Stenografske beleške sa razgovora predsednika Predsedništva SFRJ Cvijetina Mijatovića i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Džimi Kartera, održanih 24. juna 1980." u Beogradu. Ta poseta bila je poslednja poseta jednog predsednika SAD Jugoslaviji.
Dokumenta koja se objavljuju u ovoj knjizi nalaze se u arhivskim fondovima Arhiva Jugoslavije: AJ-837 (Kabinet predsednika Republike) i AJ-803 (Predsedništvo SFRJ), kao i u Diplomatskom arhivu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (dva dokumenta), što je naznačeno na kraju svakog pojednog dokumenta. Dokumenta se objavljuju prvi put u njihovom integralnom tekstu, na latiničnom pismu kako su i napisani u originalu.
Strukturu knjige čine: uvod, predgovor - uvodna studija o jugoslovensko-američkim odnosima, dokumenta od br. 1-42, registar ličnih imena i spisak skraćenica.
Zbornik su priredili Miladin Milošević i dr Dragan Bogetić, a uvodnu studiju napisao je dr Dragan Bogetić.

"...Predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito u okviru svoje veoma bogate i žive spoljnopolitičke aktivnosti, sretao se i vodio razgovore sa vodećim svetskim državnicima i diplomatama koji su oblikovali i bitno uticali na međunarodne odnose, ali i sa onima koji su bili manje uticajni, koji su se borili i tražili svoje mesto u međunarodnoj zajednici.
Među najznačajnije susrete i razgovore koje je imao predsednik Jugoslavije bez sumnje spadaju oni koje je imao sa zvaničnicima dve vodeće sile Istoka i Zapada – Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država.
Osim sa šefovima država, predsednik Jugoslavije je često razgovarao sa predsednicima vlada, ali i sa ministrima inostranih poslova.
Posebno mesto kada je u pitanju spoljna politika jugoslovenskog predsednika zauzimaju njegovi razgovori sa ambasadorima akreditovanim u Jugoslaviji. Tako je sa ambasadorima SAD imao je više od pedeset razgovora.
Posebno zanimljivi i sadržajno bogati su razgovori koje su vodili šefovi diplomatija dve države.
U susretima najviših zvaničnika dve države (1955-1980), dominirala su pitanja iz međunarodnih odnosa, tako da praktično nema pitanja tada aktuelnog u svetu o kome nije razgovarano i o kome nisu izneta mišljenja, stavovi, ocene. Naravno, tu su i pitanja bilateralnih odnosa između dve zemlje..."
(Iz uvodnih napomena Miladina Miloševića).

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS