Opšte prilike među iseljenicima
Pročitaj mi

Raspoloživa građa o ovoj temi uglavnom ukazuje da je, osim bogatijeg i bolje organizovanog dela jugoslovenske kolonije u Čileu i malobrojne trgovačke i brodovlasničke elite u Argentini, Brazilu i drugim državama, većina jugoslovenskih iseljenika doseljenih pre 1918. i onih doseljenih nakon osnivanja Kraljevine SHS, bila siromašna, neobrazovana, nestručna i kao takva teško se snlalazila u novoj sredini. Bili su to radnici na poljima, u rudnicima, fabrikama, ređe sitni sopstvenici i trgovci. Posebno teška situacija bila je u Argentini gde su se iseljnenici uglavnom bavili poljoprivredom i bili razasuti širom ogromnog prostora ove zemlje, veoma udaljeni od centara gde su postojali državni i počasni konzulati (Buenos Ajres, Parana, Rosario Santa Fe). Po dolasku bili su često žrtve raznih domaćih agenata za zapošljavanje i revolucionarnih zbivanja - u situaciji kad nije bilo držvanih predstavnika u blizini (Čile, Brazil i dr). U takvim okolnostima, separatistička propaganda je lako pronalazila pogodno tlo za svoje delovanje. Nastojanja jugoslovenskih državnih predstavništava i ustanova za socijalno staranje (Iseljeničko izaslanstvo, Dopisnici Minsitarstva za socijalnu politiku, Jugoslovenska iseljenička zaštita) samo su delimično rešavala egzistencijalne probleme iseljenika. Ponekad su sami iseljenici, pogođeni teškom ekonomskom krizom u Argentini i Urugvaju, zahtevali da se obustavi iseljavanje u ove zemlje. Statistika o broju iseljnika u celoj Južnoj Americi nije sasvim pouzdana (ukupno oko 150.000, od toga u Argentini oko 100.000, Urugvaju oko 7000 i sl). Pružanjem socijalne i ekonomske pomoći, ali i prosvetnom, kulturnom i političkom propagandom, kako će se to videti iz ostalih delova ove izložbe, jugoslovensko predstavništvo nastojalo je da učvrsti veze iseljenika i matice.

 

Data/Images/aj_9_dg1_02_04a_s.jpg

 

Data/Images/aj_9_dg1_02_04b_s.jpg

 

Opšte stanje jugoslovenske kolonije u Urugvaju – izveštaj Počasnog konzulata u Montevideu (1932.)

Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (1.41 MB)

(AJ-385-2-21)

Data/Images/aj_9_dg1_02_03_s_no1.jpg

 

Stanje i značaj jugoslovenske kolonije u Čileu (1930.)

 Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (289.17 kB)

(AJ-385-2-21)

Data/Images/aj_9_dg1_02_01a_s_no2.jpg

 

Data/Images/aj_9_dg1_02_01b_s_no3.jpg

Opšte stanje jugoslovenske kolonije u argentinskoj koloniji Santa Fe i gradu Rosario (1937.)

 Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (540.96 kB)
(AJ-385-2-22)

Data/Images/aj_9_dg1_02_02_s_no1.jpg

Problemi jugoslovenske kolonije u Sao Paolu (Brazil) u okolnostima revolucije 1924. i nepostojanja zvaničnog predstavništva KSHS u toj zemlji

Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu, (257.31 kB)
(AJ-765-1-2)

Jugoslovenska država i iseljeništvo u Južnoj Americi 1921-1945.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS