Korišćenje građe
Pročitaj mi

Iako je osnovna misija arhiva čuvanje dokumenata kao svedočanstva vremena u kome su nastajali, svoj puni smisao arhiv dobija tek onda kada se ta dokumenta pripremljena za tu svrhu daju na uvid naučnoj i stručnoj javnosti.

Od 1958. godine, kada je Arhiv otvorio čitaonicu i omogućio istraživačima različitih profila uvid u bogatstvo podataka pohranjenih u fondovima i zbirkama koje se u njemu čuvaju, pa do 2012. godine, čitaonicu je posetilo 12.578 istraživača. Obrađene su različite teme iz oblasti političke, kulturne, socijalne, ekonomske, nacionalne i lokalne istorije.

Osim korišćenja u naučno-istraživačke svrhe, arhivska građa se koristi radi ostvarivanja prava pravnih i fizičkih lica, za operativne potrebe državnih organa i u okviru kulturno-prosvetne delatnosti Arhiva, radi izlaganja i objavljivanja.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS