O Arhivu
Pročitaj mi

Opštim zakonom o državnim arhivama osnovana je 21.01.1950. godine DRŽAVNA ARHIVA FNRJ. Arhiv je nekoliko puta menjao ime, a najduže je radio i u javnosti je najpoznatiji kao Arhiv Jugoslavije. Arhiv je nadležan da prikuplja, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu nastalu radom institucija jugoslovenske države (od osnivanja 1918 do raspada 2006. godine) i pojedinih ličnosti.

U Arhivu radi  50 zaposlenih.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS