2000. godina - Pedesetogodišnjica Arhiva Jugoslavije
Pročitaj mi

Arhiv Jugoslavije obeležio je 50 godina od osnivanja i rada i tim povodom održano je niz manifestacija:

 20. januar

Proslavi 50. godišnjice Arhiva Jugoslavije prisustvovali su, između ostalih predstavnika međunarodne arhivske zajednice, i generalni sekretar Međunarodnog arhivskog saveta (MAS-a) g. Joan Van Albada i predsednik Evropskog odbora MAS-a, g. Erik Norberg koji su za jugoslovenske arhivske poslenike održali predavanja u sali Arhiva. G. Joan Van Albada govorio je o kodeksu arhivista i profesionalizmu u arhivistici, a tema g. Norberga bila je "Arhivi, istorija i demokratija".

 

 21. januar

Potpisani su sporazumi o produženju važnosti Protokola o saradnji između Državne arhivske službe Ruske Federacije i Arhiva Jugoslavije za period od 2000. do 2004. godine, kao i između Nacionalnog arhiva Rumunije i Arhiva Jugoslavije za period od 2000. do 2002. godine.

U Centralnom klubu Vojske Jugoslavije održana je Svečana akademija, otvorena izložba originalnih dokumenata "Pola veka Arhiva Jugoslavije" i predstavljene su najnovije publikacije Arhiva: Monografija "Arhiv Jugoslavije 1950-2000." i Vodič kroz fondove Kraljevine Jugoslavije.

U Arhivu Srbije vođeni su razgovori o položaju arhiva u našoj zemlji, a posebno o položaju arhiva na Kosovu.

 

 22. januar

Obilazak Novog Sada i Arhiva Vojvodine. Obilaskom i kroz razgovor sa nadležnima, strani gosti su se upoznali sa obimom, vrstom i stanjem arhivske građe u Arhivu Vojvodine.


Pedesetogodišnjica Arhiva Jugoslavije bio je i povod da "Jugomarka" izda prigodnu marku, nominalne vrednosti 10 dinara, i koverat prvog dana (FDC).

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS