Zaposleni
Pročitaj mi

Ukupan broj zaposlenih u  Arhivu je 47, i to:

 • 28 sa visokom stručnom spremom od kojih, dva doktora nauka i tri magistra 
 •  7 sa višom stručnom spremom
 • 12 sa srednjom školskom spremom

Broj zaposlenih koji imaju stručna zvanja je sledeći:
 • arhivski savetnik - 7
 • viši arhivist - 4
 • arhivist - 6
 • viši arhivski pomoćnik prve vrste - 2
 • viši arhivski pomoćnik - 2
 • arhivski pomoćnik prve vrste - 1
 • arhivski pomoćnik - 3
 • konzervator savetnik - 1
 • konzervator - 1
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS