Saradnja
Pročitaj mi

Saradnja arhiva sa sličnim institucijama , kako u zemlji tako i u inostranstvu, ustanovljena je iz prirodne potrebe da se iskustva razmene kako bi se pozitivne inicijative, iskustva i praksa drugih prihvatili.

U okviru ove rubrike upoznaćete se sa kratkim istorijatom početaka međunarodne saradnje i sa do sada potpisanim sporazumima, kao i sa aktivnostima na polju međuarhivske i međuinstitucionalne saradnje u zemlji od 2004. godine.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS