Međunarodna saradnja
Pročitaj mi

Međunarodna saradnja Arhiva Jugoslavije obuhvata: saradnju sa arhivima i drugim srodnim institucijama i asocijacijama u inostranstvu u razmeni istraživača; razmenu izložbi; učešće na međunarodnim skupovima arhivista – sastancima i skupovima međunarodnih organizacija i udruženja nacionalnih arhivskih službi (Međunarodni arhivski savet u kome Arhiv ima status člana A kategorije, CIBAL – nevladina organizacija pod pokroviteljstvom UNESKO-a i dr.). Pažljivim odabirom najvažnije građe koja se odnosi na Jugoslaviju u Nacionalnom arhivu Velike Britanije, Centralnom državnom arhivu Italije, Nacionalnom, Diplomatskom i Vojnom arhivu Francuske, Centralnom partijskom arhivu Instituta marksizma-lenjinizma i Centru za čuvanje i izučavanje dokumenata najnovije istorije u Moskvi, kao i u nekim drugim stranim arhivima, delimično je popunjena značajna praznina u fondovima koji se odnose na period 1918–1945.

Počeci međunarodne saradnje Preuzmite datoteku u pdf formatu, (125.34 kB)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS