Potpisani sporazumi o saradnji
Pročitaj mi

Pregled potpisanih međunarodnih bilateralnih sporazuma o saradnji Arhiva Jugoslavije (Arhiva Srbije i Crne Gore)


2017. godina

Memorandum o saradnji Arhiva Jugoslavije i Nacionalnog arhive Indije potpisan u Beogradu, 18. oktobra 2017. godine  


2016. godina

Memorandum o saradnji Arhiva Jugoslavije i Nacionalnog arhiva Tunisa  potpisan u Beogradu, 24. oktobra 2016. godine.


2013. godina

Memorandum o razumevanju između Arhiva Jugoslavije - Republika Srbija i Nacionalnog arhiva Republike Indonezije  potpisan u Džakarti, 13. marta 2013. godine.

Sporazum o saradnji između Arhiva Jugoslavije (Republika Srbija, Beograd) i Doma ruske dijaspore "Aleksandra Solženjicin" (Rusija, Moskva), potpisan u Beogradu, 25. oktobra 2013. godine  

 

2011. godina

Protokol o saradnji Arhiva Republike Srpske i Arhiva Jugoslavije, potpisan u Banjaluci, 11. marta 2011. godine.


2009. godina

Memorandum o saradnji između Arhiva Jugoslavije u Republici Srbiji i Generalne direkcije Nacionalnog arhiva u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir, potpisan u Beogradu, 16. novembra 2009. godine.


2007. godina

Sporazuma o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Arhiva Bosne i Hercegovine, potpisan u Beogradu, 29. oktobra 2007. godine.


2005. godina

Sporazum o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Glavne arhivske uprave pri Ministarskom savetu Republike Bugarske - potpisan u Sofiji, 27. aprila 2005. godine.

Sporazum o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Glavne arhivske uprave grada Moskve - potpisan u Beogradu, 5. septembra 2005. godine.

Sporazum o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Državne arhivske uprave NR Kine - potpisan u Beogradu, 10. novembra 2005. godine.

Sporazum o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Mađarskog državnog arhiva - potpisan u Budimpešti, 28. novembra 2005. godine.


2004. godina

Sporazum o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Državnog komiteta arhiva Ukrajine - potpisan u Beču, 25. avgusta 2004. godine.

Sporazum o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Državnog arhiva Republike Makedonije - potpisan u Skoplju, 11. novembra 2004. godine.

Sporazum o saradnji između Arhiva Srbije i Crne Gore i Državnog arhiva Republike Slovenije - potpisan u Beogradu, 9. decembra 2004. godine.


2002. godina

Protokol o saradnji između Arhiva Jugoslavije i Saveznog arhiva SR Nemačke - potpisan u Marseju, 14. novembra 2002. godine.


1996. godina

Sporazum o međuarhivskoj saradnji Nacionalnog arhiva Rumunije i Arhiva Jugoslavije - potpisan u Bukureštu, 10. oktobra 1996. godine.


1995. godina

Dopuna Protokola o osnovnim pravcima saradnje između Državne arhivske službe Ruske Federacije i Arhiva Jugoslavije - potpisana u Beogradu, 18. juna 1995. godine.


1994. godina

Protokol o osnovnim pravcima saradnje između Državne arhivske službe Ruske Federacije i Arhiva Jugoslavije - potpisan u Moskvi, 27. oktobra 1994. godine.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS