Profesionalno usavršavanje
Pročitaj mi
Profesionalno usavršavanje arhivista i njihovih pomoćnika ostvaruje se putem specijalizovanih kurseva i učestvovanjem na kongresima, seminarima i savetovanjima koji u svom fokusu imaju arhivističku teoriju i praksu.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS