Arhivistički kursevi
Pročitaj mi

Kratak prikaz kurseva koji se održavaju u zemlji i inostranstvu, a koje su pohađali arhivisti koji rade u Arhivu Jugoslavije.


Srbija

Arhiv Srbije, kao centralna ustanova zaštite arhivske građe u Srbiji, organizuje polaganje stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara za arhive. Kandidati sa visokom školskom spremom polažu sledeće ispite: Arhivistika, Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo, Ustavno uređenje i propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara, Organizacija vlasti i istorija ustanova, Nacionalna istorija od XVIII do XX veka, Ćirilska paleografija sa osnovama staroslovenskog jezika, Informatika i Strani jezik. Od pobrojanih ispita, kandidati sa višom i srednjom školskom spremom ne polažu sledeće: Ćirilska paleografija sa osnovama staroslovenskog jezika i Organizacija vlasti i istorija ustanova. Detaljnije informacije potražite u Arhivu Srbije.


Rusija

U organizaciji Federalne arhivske agencije Rusije i Ruskog naučno-istraživačkog instituta za teoriju kancelarijskog i arhivskog poslovanja (VNIIDAD) održan je prvi stručni seminar u Državnom arhivu Rusije u Moskvi na temu: "Standardi za opisivanje arhivskih dokumenata". Seminar je organizovan u okviru Evroazijskog regionalnog odeljenja (Evroazika) Međunarodnog arhivskog saveta, sa namerom da se održava jednom godišnje na neku aktuelnu stručnu temu. Ovaj seminar odslušali su arhivisti iz Jermenije, Belorusije, Kirgizije, Moldavije, Srbije, Rusije i Ukrajine.

Predavači i teme:

  1. Igor Nikolajevič Kiseljov: Formiranje jedinstvenog arhivskog informacionog prostora, zadaci i mogućnosti.
  2. Vera Genadjevna Larina: Standardizovani opis kao osnova za izradu savremenih naučno-informativnih priručnika o arhivskim dokumentima, stanje i perspektive.
  3. Kler Sibil: Standardi za opis Međunarodnog arhivskog saveta: ISAD(G) i ISAAR(CPF).
  4. Stanislav Georgijevič Jeremjejev: Američki arhivski standard za opis arhivske građe EAD: struktura, terminologija, mogućnosti korišćenja.

U okviru programa seminara organizovane su posete računskog centra Državnog arhiva Ruske Federacije i Glavnog arhiva grada Moskve kako bi se polaznici seminara upoznali sa praktičnim iskustvima u radu na elektronskoj obradi podataka.


Francuska

Međunarodni arhivistički staž (Stage Technique International d'Archives) održava se od 1951. godine. Svake godine, on okuplja arhiviste iz celog sveta pružajući im mogućnost da se neposredno upoznaju sa arhivističkom praksom prvenstveno u Francuskoj, ali i u drugim zemljama. Priliku da pohađaju ovaj kurs do sada su nekoliko puta imali i arhivisti zaposleni u Arhivu Srbije i Crne Gore, a poslednje učešće predstavnika Arhiva zabeleženo je 2005. godine.
Te godine, dvoipomesečni kurs pohađalo je ukupno 41 učesnik iz 30 zemalja, a obrađene su sledeće teme: arhivska služba i međunarodna saradnja; preuzimanje arhivske građe; obrada arhivske građe; valorizacija arhivske građe i pristup građi; zaštita arhivske građe.
Predavanja su održavana svakodnevno, sem u vreme vikenda, a trajala su od 9,30 do 17,30 sa pauzom od sat vremena za ručak. Jednu nedelju polaznici kursa proveli su u Provansi posetivši arhive u Odu, Tuluzu i Tarnu, a organizovan je i obilazak više arhiva u Parizu i u njegovoj neposrednoj blizini: Arhiv Ministarstva vojske, Arhiv Ministarstva inostranih poslova, Arhivsku službu pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, Arhiv banke Sosijete ženeral, Narodnu biblioteku, Arhiv u Uazu i Arhiv u Esonu. Kurs je koncipiran tako da se traži aktivno učešće polaznika, pa su polaznici učestvovali u diskusijama tokom okruglih stolova organizovanih o pojedinim temama, a svaki od polaznika bio je u obavezi da pripremi i prezentuje rad o svom angažmanu u arhivu u kome radi. Tokom jedne nedelje omogućen je praktičan rad/istraživanje za svakog učesnika, shodno prethodno iskazanom interesovanju.
Za sve koji su to želeli, prvog dana je organizovan test iz francuskog jezika i bili su obezbeđeni časovi francuskog jezika (oko 15 sati raspoređenih u seanse po 3 sata tokom prve tri nedelje).

Detaljnije informacije o uslovima i rokovima prijavljivanja pogledajte na sledećoj adresi: http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-internationale/formations/

 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS