Smeštaj, čuvanje i izlaganje arhivske i bibliotečke građe - Međunarodni standardi
Pročitaj mi

1. IFLA Principles for the Care and Handling of Library material (Načela za čuvanje bibliotečke građe i za postupanje s njom). Sadrži preporuke za obradu, korišćenje, čuvanje, zaštitu, transport, izlaganje tradicionalne (papirne), fotografske i filmske građe, audiovizuelnih, magnetnih i optičkih nosilaca zapisa, te njihovo umnožavanje, u cilju zaštite, putem fotokopiranja, mikrofilmovanja i digitalizacije.


2. ISO 11799:2003 Information and documentation – Document storage requirements for archive and library materials (Smeštajni uslovi za arhivski i bibliotečki materijal). Standard precizira uslove koje bi trebalo da ispunjava prostorija koja se koristi kao depo za smeštaj arhivske i bibliotečke građe: konstrukcija, mesto, instalacije i oprema.


3. ISO 18902:2001 Imaging materials – Processed photographic films, plates and papers – Filing enclosures and storage containers (Kopirana građa – Obrađeni fotografski filmovi, ploče i papiri – košuljice za odlaganje i kontejneri za smeštaj).


4. ISO 18911:2000 Imaging materials – Processed safety photographic films – Storage practices (Kopirana građa – Obrađeni fotografski filmovi – način čuvanja). Obrađuju se načini i uslovi za čuvanje fotografskih filmova, te načini obrade, korišćenja i pregledanja filmova. Standard se ne odnosi na nitratne filmove.


5. ISO 18918:2000 Imaging materials – Processed photographic plates – Storage practices (Kopirana građa – obrađene fotografske ploče – načini čuvanja). Određeni su detaljni uslovi za čuvanje, korišćenje i pregledavanje fotografskih ploča. Preporuke su date u dva nivoa – srednje (prosečne), za kraći životni vek (najmanje 10 godina) i stroži kriterijum za arhivsko čuvanje (duži životni vek).


6. ISO 18920:2000 Imaging materials – Photografic reflection prints – Storage practices (Kopirana građa – fotografije – načini čuvanja). Standard obrađuje načine čuvanja, zaštite i korišćenja fotografija. Određeni su opšti uslovi za čuvanje fotografija, oblik i kvalitet zaštitnih košuljica i kutija, oprema depoa i mikroklimatski uslovi u njima.


7. ISO 18921:2002 Imaging materials – Compact disc (CD-ROM) – Method for estimating the life expectancy based on the effect of temperature and relative humidity (Kopirana građa – kompakt disk (CD-ROM) Postupak za utvrđivanje očekivanog trajanja s obzirom na uticaj temperature i relativne vlažnosti). Date su preporuke i rezultati testiranja starosti kompakt diskova s obzirom na promene temperature i relativne vlažnosti.


8. ISO 18923:2000 Imaging materials – Polyester-base magnetic tape – Storage practices (Kopirana građa – magnetna traka na bazi poliestera – načini čuvanja). Date su preporuke o načinu i uslovima za čuvanje, korišćenje i zaštitu magnetnih traka.


9. ISO 18925:2002 Imaging materials – Optical disc media – Storage practices (Kopirana građa – optički disk – načini čuvanja). Određeni su uslovi za arhivsko čuvanje optičkih diskova za audio, video i kompjutersko korišćenje, načini rukovanja sa njima, pregledanja, čišćenja. Obrazloženi su samo uticaji temperature i relativne vlažnosti na njih, ali ne i uticaji svetlosti, zagađenog vazduha i drugih opasnosti.


10. ISO 18927:2002 Imaging materials – Recordable compact disc system-method for estimating the life expectancy based on the effect of temperature and relative humidity (Kopirana građa – Kompakt diskovi sa jednokratnim zapisom – postupak za utvrđivanje očekivanog trajanja s obzirom na uticaj temperature i relativne vlažnosti). Obrađuje rezultate testiranja utvrđivanja starosti kompakt diskova na kojima se ne mogu menjati podaci, a s obzirom na uticaj temperature i relativne vlažnosti.


11. ISO 18928:2002 Imaging materials – Unprocessed photographic films and papers – Storage practices (Kopirana građa – neupotrebljeni fotografski filmovi i papir – načini čuvanja). Slični su zahtevi za upotrebljen i neupotrebljen fotografski materijal, ali postoje i razlike koje su određene ovim standardom.


12. ISO 18934:2006 Imaging materials – Multiple media archives – Storage environment (Kopirana građa – arhive na više medijuma – uslovi čuvanja). Standard obrađuje uslove čuvanja u slučaju postojanja raznovrsnih medijuma u istom prostoru. Ovaj standard ne ukida postojeće standarde koji se tiču uslova čuvanja a odnose se na određen medijum npr. papir.

 

STANDARDI

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS