За прелазак на следећу вест, притисните тастер Ctrl+Shift+B
За прелазак на претходну вест, притисните тастер Ctrl+Shift+X
За паузирање и наставак слушања притисните тастер Ctrl+Shift+V
За заустављање читања, притисните тастер Ctrl+Shift+C
/