Ученици "Саобраћајно-техничке школе Земун" из Земуна у Архиву
Изложба архивских докумената Архива Југославије "Саобраћај и везе у Краљевини Југославији 1918–1941", отворена 21. јануара 2013. године, а најављена у средствима информисања (ТВ станицама, радио станицама и дневним листовима), привукла је знатну пажњу знатижељника.
Међу већим групним посетама ове изложбе, посебно се издваја посета ученика треће и четврте године "Саобраћајно-техничке школе Земун" из Земуна у периоду од 18. до 29. марта 2013. године. Сваког дана посете, по два одељења дочекао је и  уз предавање о развоју саобраћаја и веза у Краљевини Југославији, стручно водио кроз изложбу аутор изложбе др Гојко Маловић. Сва одељења "Саобраћајно-техничке школе Земун" која су посетила изложбу обишла су читаоницу Архива Југославије и том приликом упознала се са начином рада истраживача архивске грађе у архивским фондовима и збиркама Архива Југославије.

Data/Images/aj_sk_zemun_0313_1m.jpg

Data/Images/aj_sk_zemun_0313_2m.jpg

Data/Images/aj_sk_zemun_0313_3m.jpg

Data/Images/aj_sk_zemun_0313_4m.jpg

Data/Images/aj_sk_zemun_0313_5m.jpg

Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS