СТУДЕНТИ ИСТОРИЈЕ СА УНИВЕРЗИТЕТА У АУГСБУРГУ У ПОСЕТИ АРХИВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Архив Југославије је 18. 09. 2018. посетила група студената историје са Факултета за филологију и историју Универзитета у Аугсбургу, у Савезној држави Баварска, СР Немачка.
Студенте, који се налазе на студијском путовању кроз Србију и Босну и Херцеговину, предвођене др Мареном Регеровом (Maren Röger), доцентом на Катедри за Транснационалне односе: Немачка и Источна Европа, координатором за научне и организаторске послове Института за Буковину на Универзитету Аугсубург и  проф. др Гинтером Кроненбитером (Günther Kronenbitter), са Катедре за Европску етнологију и фолклор, су са радом и историјом Архива и зграде у којој се Архив Југославије налази упознали директор др Милан Терзић и др Светлана Стефановић.
Будући историчари обишли су депое у којима се чува фонд АЈ-74 (Двор Краљевине Југославије) те фонд АЈ-836 (Канцеларија маршала Југогославије), читаоницу, библиотеку, изложбену салу као и лабораторију за конзервацију и рестаурацију архивске грађе.

Data/Images/stud_is_de_18092018_1m.jpg

Data/Images/stud_is_de_18092018_2m.jpg

Data/Images/stud_is_de_18092018_3m.jpg

Data/Images/stud_is_de_18092018_4m.jpg

Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS