Imenovanja v. d. predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Arhiva

Vlada Republike Srbije imenovala je 9. maja 2008. vršioca dužnosti predsednika i vršioce dužnosti članova Upravnog odbora Arhiva Srbije i Crne Gore. Za vršioca dužnosti predsednika imenovan je profesor dr Milan Ristović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Vršioci dužnosti članova Upravnog odbora su dr Tibor Živković, direktor Istorijskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti, Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju u Beogradu, Milan Medaković i Mitar Todorović, zaposleni u Arhivu Srbije i Crne Gore.

Vlada Republike Srbije imenovala je 9. maja 2008. godine vršioca dužnosti predsednika i vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Arhiva Srbije i Crne Gore. Za vršioca dužnosti predsednika imenovan je profesor dr Đorđe Lazin, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu. Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora imenovani su: dr Kosta Nikolić naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu i Jelena Vilović, zaposlena u Arhivu Srbije i Crne Gore.

Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS