PROJEKAT: DIGITALIZACIJA FOTO ARHIVA TANJUGA
Pročitaj mi

Početkom 2017. godine Arhiv Jugoslavije započeo je rad na izradi, planiranju i realizaciji višegodišnjeg projekta DIGITALIZACIJA FOTO ARHIVA TANJUGA. Prva faza projekta (2017-2018.) predviđa završetak arhivističke obrade i digitalizaciju foto-građe iz 842 registratora (oko 80 metara arhivske građe). Registratori sadrže listove sa kontakt kopijama različitih dimenzija (lajka, 6x4, 6x6, 6x9, 9x12) za period od 1946-1996. godine, koje su tematski i hronološki klasifikovane i sistematizovane prema klasifikacionoj šemi stvaraoca fonda. Preliminarne procene stručnog tima nagoveštavaju da se u registratorima nalazi između 800000 i 1000000 kontakt kopija.

Deo foto-građe iz fonda AJ-112 ( Novinska agencija "TANJUG") je digitalizovan i dostupan je za pregled i pretraživanje u čitaonici Arhiva Jugoslavije od jula 2017. godine. Uporedo sa daljim radom na Projektu, redovno će se na mesečnom nivou ažurirati i broj digitalizovanih registratora koje je moguće pregledati na računarima u čitaonici.

Podaci o dostupnoj digitalizovanoj građi i informativnom sredstvu za pretraživanje foto-arhive:

  • 100 registratora
  • 12089 strana sa kontakt kopijama
  • 4365 filmova, koji sadrže 106955 kontakt kopija

Delimično redigovan Tanjugov popis registratora je dostupan istraživačima u elektronskoj i pretraživoj formi (pdf datoteka) i služi kao osnovno i privremeno informativno sredstvo.

 
Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS